Jobs Linx Compact Portalfräsmaschinen - Produkt nicht verfügbar!

Portalfräsmaschine
Maschinentyp: Jobs Linx Compact
Steuerung: Heidenhain iTNC 530
Baujahr: 2005
Generalüberholt: 2014
 
Kontakt
KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-Mail: info@stenzel.de

Bilder