Schleifmaschine Ghiringhelli M200 SP500 CNC 1A - Produkt nicht verfügbar!

CNC spitzenlose Schleifmaschine
Maschinentyp: Ghiringhelli M 200 SP 500 CNC
Steuerung: Siemens Simodrive 611/Laurier CNC Pulpt
Generalüberholt: 2017 + retrofit
Verfügbar ab: sofort / now